Interim Manager

Od 2016 roku Dorota Mężyk-Gębska, założycielka Agencji Koncertowej Muzyka, jest członkinią Stowarzyszenia Interim Manager. Zrzesza ona specjalistów zajmujących się restrukturyzacją firm i działów. W związku z tym zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Interim Managera.

Na czym to polega?
Interim Manager zatrudniany jest jako osoba z zewnątrz przez firmę, która potrzebuje przeprowadzenia drobnych zmian lub gruntownej restrukturyzacji. Zwykle umowa zatrudnienia zawierana jest na ściśle określony czas, w którym Interim Manager zapoznaje się z sytuacją firmy, dokładnie ją analizuje, a następnie stawia diagnozę i przygotowuje plan naprawczy. W uzgodnionym czasie wdraża zmiany i kontroluje ich rezultaty.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu!